Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56792
Title: Xác định yếu tố nước ngoài trong tranh chấp thương mại được giải quyết tại trọng tài
Authors: Bành, Quốc Tuấn
Keywords: Nước ngoài;Tranh chấp thương mại;Giải quyết;trọng tài
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Bành, Q. T. (2010). Xác định yếu tố nước ngoài trong tranh chấp thương mại được giải quyết tại trọng tài. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, 26, 57- 62.
Series/Report no.: Tạp chí Luật học
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Luật trọng tài và các quy định của pháp luật liên quan đến trọng tài thương mại, tác giả bài viết đã phân tích và làm sáng tỏ vấn đề xác định yếu tố nước ngoài trong tranh chấp thương mại được giải quyết tại trọng tài ở nước ta hiện nay
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56792
ISSN: 2588-1167
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1799-1-3495-1-10-20161028.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.