Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56795
Title: Về các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân trong Bộ luật hình sự Liên bang Nga, Trung Quốc và Thụy Điển
Authors: Trịnh, Tiến Việt
Trần, Thị Quỳnh
Keywords: Xâm phạm quyền tự do;Công dân;Bộ Luật Hình sự TBN;Trung Quốc
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Trịnh, T. V, Trần, T. Q. (2010). Về các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân trong Bộ luật hình sự Liên bang Nga, Trung Quốc và Thụy Điển. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, 26, 63-72.
Series/Report no.: Tạp chí Luật học
Abstract: Bài viết phân tích khái quát những quy định của Bộ luật hình sự các nước Liên bang Nga, Trung Quốc và Thụy Điển về các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân, qua đó bước đầu so sánh với Bộ luật hình sự Việt Nam về các tội phạm này để có thêm tư liệu tham khảo cho các giảng viên và sinh viên ở các cơ sở đào tạo luật.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56795
ISSN: 2588-1167
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1800-1-3497-1-10-20161028.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.