Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56808
Title: Nghiên cứu, xác định một số yếu tố dinh dưỡng môi trường nước nơi Ngán cư trú ở ven bờ biển Tỉnh Quảng Ninh
Authors: Trần, Thị Thu Trang
Keywords: Nghiên cứu;Môi trường nước;Quảng Ninh;Ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843)
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Trần, T. T. T. (2017). Nghiên cứu, xác định một số yếu tố dinh dưỡng môi trường nước nơi Ngán cư trú ở ven bờ biển Tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 33, 1, 82-89.
Series/Report no.: Tạp chí Các Khoa học Trái đất và Môi trường
Abstract: Ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843) là một trong những loài đặc sản biển, phân bố hạn chế ở vùng triều ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Vũng Tàu. Hiện nay loài này đã và đang cạn kiện, thực tế tỉnh Quảng Ninh đã có những nghiên cứu về mặt sinh học, sự phân bố của loài Ngán ở ven biển để phục hổi và phát triển. Tuy nhiên, hiểu biết khoa học về môi trường tự nhiên nơi Ngán cư trú còn rất hạn chế. Bài viết này sẽ trình bày sự khác biệt của một số yếu tố dinh dưỡng trong môi trước nước nơi Ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843) cư trú với xung quanh. Các yếu tố này được khảo sát, thu mẫu và phân tích vào mưa (tháng 8 năm 2015) và mùa khô (tháng 3 năm năm 2016) tại vùng triều thuộc Tân An thị xã Quảng Yên, xã Tiên Lãng huyện Tiên Yên và xã Đài Xuyên huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Nghiên cứu đã tiến hành phân tích các thông số NO2-, NO3-, N-NH4+, P-PO43-, P.T. Kết quả cho thấy, các thông số điều có giá trị cao vào mùa mưa và thấp vào mùa khô; cao nhất tại nơi Ngán cư trú, tiếp đến là mặt bãi triều, thấp nhất tại lạch triều. Do đó, có thể đi đến nhận xét, yếu tố dinh dưỡng trong môi trường nước nơi Ngán cư trú có giá trị cao hơn so với môi trường xung quanh. Nghiên cứu này hy vọng góp phần cung cấp dữ liệu về môi trường tự nhiên nhằm phục hồi, phát triển loài Ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843) ở ven bờ tỉnh Quảng Ninh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56808
Language: vi
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghiên cứu, xác định một số yếu tố dinh dưỡng môi trường nước nơi Ngán cư trú ở ven bờ biển Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  • Description : 
  • Size : 329.36 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.