Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56848
Title: Các đặc điểm tổng quát trong tiến trình dịch thuật Kinh điển Hán Tạng Hữu Lợi
Authors: Tạng, Hữu Lợi
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Kinh điển Hán Tạng;Dịch thuật
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Tạng, H. L. (2004). Các đặc điểm tổng quát trong tiến trình dịch thuật Kinh điển Hán Tạng Hữu Lợi. Tạp chí nghiên cứu Phật học, 2, 25-26.
Series/Report no.: Tạp chí nghiên cứu Phật học
Abstract: Kinh điển theo hệ Bắc truyền được ghi chép bằng tiếng Phạn, Kinh điển Phật giáo lần lượt được phiên dịch sang chữ Hán và chữ Tây Tạng, hình thành và hoàn thành Đại tạng kinh chữ Hán (Hán tạng). Bài viết trình bày các đặc điểm tổng quát trong tiến trình dịch thuật Kinh điển Hán Tạng trong Phật giáo
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56848
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10300.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.