Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56854
Title: Để mỗi người có thể vì mọi người
Authors: Châu, Trọng Ngô
Keywords: Tôn giáo;Tư tưởng Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Châu, T. N. (2004). Để mỗi người có thể vì mọi người. Tạp chí nghiên cứu Phật học, 2, 53-57.
Series/Report no.: Tạp chí nghiên cứu Phật học
Abstract: Bài viết trình bày một số ý kiến về hai nội dung "Sống không vướng nợ" và "Thieur dục tri túc" là một trong số những điều kiện căn bản để tái tạo nếp sống Việt Nam an lành...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56854
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10306.pdf
  • Description : 
  • Size : 18.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.