Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56931
Title: Một số biện pháp nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2
Authors: Phan, Xuân Dũng
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Phan, Xuân Dũng. (2012). Một số biện pháp nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học xã hội và nhân văn, 28, 177-122.
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Abstract: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (GDQP) Hà Nội 2 là cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, có nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) cho học sinh, sinh viên; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDQP-AN cho các địa phương; nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự. Để bồi dưỡng, nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Trung tâm đã thực hiện tốt một số biện pháp: Thường xuyên giáo dục, quán triệt, xây dựng lập trường tư tưởng chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nhà giáo và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên; đẩy mạnh bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên; đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên. Do thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đến nay 100% giảng viên trong Trung tâm đạt chuẩn theo quy định (có 20% giảng viên được đào tạo sau đại học), 100% giảng viên sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học hiện đại vào giảng dạy. Trong thời gian tới, Trung tâm GDQP Hà Nội 2 tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả quản lí, thực sự là một trong các trung tâm Giáo dục GDQP-AN hàng đầu trong cả nước.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56931
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1388-1-2714-1-10-20160719.pdf
  • Description : 
  • Size : 262.73 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.