Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56933
Title: Tìm hiểu văn hóa ẩm thực của người Việt qua ca dao, tục ngữ
Authors: Nguyễn, Văn Thông
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, V. T. (2012). Tìm hiểu văn hóa ẩm thực của người Việt qua ca dao, tục ngữ. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học xã hội và nhân văn, 28, 129-132.
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Abstract: Bài báo đã chỉ ra sự phong phú không chỉ trong thực đơn, cơ cấu thành phần bữa ăn mà còn phân tích sự đa dạng trong lối ăn, cách uống của người Việt ở mỗi vùng, miền; Điều đó đã tạo nên một bản sắc văn hóa ẩm thực độc đáo qua những câu ca dao, tục ngữ cổ truyền của người Việt.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56933
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1390-1-2718-1-10-20160719.pdf
  • Description : 
  • Size : 227.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.