Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56939
Title: Phẩm chất nhà báo trong sự nghiệp văn chương Vũ Bằng
Authors: Đỗ, Thị Ngọc Chi
Keywords: Báo chí cách mạng Việt Nam; Vũ Bằng
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Đỗ, T. N. C. (2012). Phẩm chất nhà báo trong sự nghiệp văn chương Vũ Bằng. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học xã hội và nhân văn, 28, 9-17.
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Abstract: Nghĩ về truyền thống của nền báo chí cách mạng Việt Nam, suy ngẫm về Vũ Bằng, người đọc nhận thấy những phẩm chất cao quý của một nhà báo trong ngòi bút của ông. Đó là một con người có những quan niệm đúng đắn về nghề nghiệp, một nhà báo hay kể tội mình, thành thực với mảng sáng tối trong con người mình. Hơn hết, dũng khí là phẩm chất nhà báo đặc biệt trong con người ông. Vũ Bằng đã dựng được bức tranh chân thực về diện mạo báo chí Việt Nam trong già nửa thế kỷ XX.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56939
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1377-1-2692-1-10-20160719.pdf
  • Description : 
  • Size : 299.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.