Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56946
Title: Một số yếu tố khách quan tác động đến động cơ giảng dạy của giảng viên đại học
Authors: Nguyễn, V. L. (2012). Một số yếu tố khách quan tác động đến động cơ giảng dạy của giảng viên đại học. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học xã hội và nhân văn, 28, 33-43.
Nguyễn, Văn Lượt
Keywords: Động cơ, động cơ giảng dạy, giảng viên đại học.
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Abstract: Bài báo phản ánh kết quả khảo sát 386 giảng viên của 4 trường Đại học trên địa bàn Hà Nội về một số yếu tố khách quan tác động đến động cơ giảng dạy của họ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56946
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1380-1-2698-1-10-20160719.pdf
  • Description : 
  • Size : 338.56 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.