Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56957
Title: Nguồn gốc hình thành corindon có các riềm vỏ spinel bao quanh từ khu vực Tân Hương-Trúc Lâu, Yên Bái
Authors: Nguyễn, Ngọc Khôi
Nguyễn, Văn Nam
Hauzenberger, Christoph A.
Sutthirat, Chakkaphan
Dương, Anh Tuấn
Keywords: Nguồn gốc;Corindon;Riềm spinel;Đá gneis;Khu vực Tân Hương-Trúc Lâu
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, N. K, et al. (2016). Nguồn gốc hình thành corindon có các riềm vỏ spinel bao quanh từ khu vực Tân Hương-Trúc Lâu, Yên Bái. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, 2S, 32-44.
Series/Report no.: Tạp chí Các Khoa học Trái đất và Môi trường
Abstract: Các mỏ corindon (ruby và saphir) ở Yên Bái không chỉ nằm trong đá hoa, mà còn phân bố trong các đá gneis, tương ứng chúng được chia thành kiểu mỏ trong đá hoa (khu vực Khoan Thống-An Phú) và kiểu mỏ trong đá gneis (khu vực Tân Hương-Trúc Lâu). Đối với kiểu mỏ trong đá gneis, đá chứa chủ yếu là đá gneis bị migmatit hóa một phần (chứa saphir mầu xám, trắng xám đến xám phớt lam và phớt vàng), đá pegmatoid felspat và đá hoa (chứa ruby đỏ sẫm đến hồng). Ở đây, ngoài những viên corindon tự hình, còn gặp khá nhiều corindon có riềm spinel bọc bên ngoài theo đúng hình dạng của corindon bên trong, trong cả các mỏ gốc lẫn các mỏ sa khoáng. Trên cơ sở nghiên cứu các cấu tạo phản ứng (vĩ mô và vi mô) và thành phần hóa học của corindon có riềm spinel, cũng như dựa trên các tính toán nhiệt động cân bằng pha và đặc điểm bao thể, sự hình thành tổ hợp corindon có riểm spinel bao quanh trong đá gneis có thể giải thích bằng các phản ứng: Biotit Corindon Spinel Felspat K Nước K(Mg, Fe)3[AlSi3O10](OH)2 + 3Al2O3 => 3(Mg, Fe)Al2O4 + KAlSi3O8 + H2O Hoặc: Granat Corindon Spinel Silimanit (Fe, Mg)3Al2[SiO4]3 + Al2O3 => (Mg, Fe)Al2O4 + AlO[AlSiO4]
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56957
ISSN: 2588-1094
Language: vi
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguồn gốc hình thành corindon có các riềm vỏ spinel bao quanh từ khu vực Tân Hương-Trúc Lâu, Yên Bái.pdf
  • Description : 
  • Size : 754.04 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.