Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56967
Title: Nhận diện Độc quyền hành chính trong kinh doanh ở Việt Nam
Authors: Trần, Anh Tuấn
Keywords: Độc quyền hành chính;Kinh doanh;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 25;Số 1
Abstract: “Độc quyền hành chính” có thể được hiểu là việc một chủ thể kinh doanh có được vị thế độc quyền nhưng không phải do sức mạnh kinh tế mà do sự tác động của quyền lực nhà nước. Độc quyền hành chính xuất hiện khi nhà nước và các cơ quan nhà nước lạm dụng quyền lực của mình thực hiện những hành vi nhằm phá huỷ và ngăn cản cạnh tranh một cách bình thường, và nó là kết quả của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường. Bài viết này góp phần nhận diện và phân tích những đặc thù của hiện tượng độc quyền hành chính trong kinh doanh cũng như những ảnh hưởng của hiện tượng độc quyền này tới môi trường kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.
Description: tr. 1-15
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56967
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1886-1-3666-1-10-20161103.pdf
  • Description : 
  • Size : 317.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.