Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56975
Title: Vận dụng dạy học dựa trên vấn đề trong giảng dạy môn học Kĩ thuật điện
Authors: Hoàng, Thị Hồng
Lê, Huy Tùng
Keywords: Đổi mới toàn diện giáo dục;Phương pháp dạy học;Lấy người học làm trung tâm;Phương pháp dạy học tích cực;Kĩthuật điện
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Hoàng, T. H, Lê, H. T. (2016). Vận dụng dạy học dựa trên vấn đề trong giảng dạy môn học Kĩ thuật điện. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Giáo dục, 32, 2 , 9-14.
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục
Abstract: Hiện nay, chúng ta đang tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để theo kịp với xu hướng phát triển trên thế giới cũng như đòi hỏi trong thời kì hội nhập. Một trong những nội dung quan trọng là đổi mới phương pháp dạy học sao cho đúng với tiếp cận lấy người học làm trung tâm. Để thực hiện điều đó, hiện nay đang có nhiều nghiên cứu về việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực. Bài báo đề xuất việc ứng dụng tiếp cận dạy học dựa trên vấn đềcho giảng dạy môn học Kĩ thuật điện theo đúng với hướng này. Thực nghiệm sư phạm được tiến hành tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã minh họa cho cách sử dụng cũng như hiệu quả của dạy học dựa trên vấn đề.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56975
Language: vi
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1667-1-3226-1-10-20160823.pdf
  • Description : 
  • Size : 127.59 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.