Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56988
Title: Một số suy nghĩ về hình phạt trục xuất trong Bộ Luật hình sự năm 1999
Authors: Trịnh, Quốc Toản
Keywords: Suy nghĩ;hình phạt trục xuất;Bộ Luật hình sự;1999
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Trịnh, Q. T. (2007). Một số suy nghĩ về hình phạt trục xuất trong Bộ Luật hình sự năm 1999. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật, 23, 204-209.
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế - Luật
Abstract: Bài viết nghiên cứu một số vấn đề về hình phạt trục xuất trong Bộ Luật hình sự (BLHS) năm 1999 với tư cách là hình phạt chính và hình phạt bổ sung để đưa ra những nhận xét và kiến nghị hoàn thiện hình phạt này trong thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56988
ISSN: 2588-1167
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2162-1-4202-1-10-20161110.pdf
  • Description : 
  • Size : 793.82 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.