Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56999
Title: Pháp tu chứng của chư phật, Bồ Tát và Chúng Sinh qua Kinh Đại thừa Viên Giác
Authors: Thích, Minh Ngọc
Keywords: Chư Phật
Issue Date: 1997
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Thích, M. N. (1997). Pháp tu chứng của chư phật, Bồ Tát và Chúng Sinh qua Kinh Đại thừa Viên Giác. Tạp chí nghiên cứu phật học, 6-9.
Series/Report no.: Tạp chí nghiên cứu phật học
Abstract: Chư Phật ra đời cũng chỉ vì một đại sự nhân duyên nằm "Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến"
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56999
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10908.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.