Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57004
Title: Xã hội hóa dịch vụ công trong tư pháp: liệu có còn quá sớm?
Authors: Phạm, Duy Nghĩa
Keywords: Xã hội hóa;Dịch vụ công;Tư pháp
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Phạm, D. N. (2007). Xã hội hóa dịch vụ công trong tư pháp: liệu có còn quá sớm?. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật, 23, 146-150.
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế - Luật
Abstract: Dịch vụ công là một dịch vụ còn khá mới trong giới hàn lâm và thực tiễn Việt Nam. Từ một nhà nước toàn trị, Việt Nam đã tiến rất nhanh tới một trật tự xã hội có đóng góp đáng kể của tư nhân vào đời sống kinh tế...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57004
ISSN: 2588-1167
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2128-1-4140-1-10-20161110.pdf
  • Description : 
  • Size : 782.41 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.