Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57018
Title: Hướng dẫn lập trình với Assembly
Authors: Lê, Mạnh Thạnh
Keywords: Lập trình hợp ngữ;Ngôn ngữ Assembly
Issue Date: 2001
Publisher: H. : KH và KT
Abstract: Ngôn ngữ assembly (còn gọi là hợp ngữ) là một ngôn ngữ bậc thấp được dùng trong việc viết các chương trình máy tính. Ngôn ngữ assembly sử dụng các từ có tính gợi nhớ, các từ viết tắt để giúp ta dễ ghi nhớ các chỉ thị phức tạp và làm cho việc lập trình bằng assembly dễ dàng hơn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57018
Language: vi
Format Extent: 185 p.
Appears in Collections:000 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G0_13321.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.