Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57035
Title: Tìm hiểu thêm về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong Cách mạng tháng Tám
Authors: Phạm, Hồng Tung
Keywords: Mặt trận Việt Minh; công trình nghiên cứu; Mặt trận Việt Minh
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Phạm, H. T. (2010). Tìm hiểu thêm về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong Cách mạng tháng Tám. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học xã hội và nhân văn, 26, 203-212.
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Abstract: Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về Mặt trận Việt Minh, nhưng hầu như chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu sâu về mô hình tổ chức và hình thái phát triển lực lượng của Việt Minh. Trong phần đầu của bài viết này tác giả tập trung khám phá những nét đặc sắc trong mô hình tổ chức của Việt Minh. Tác giả chỉ ra rằng mô hình đó là một sáng tạo độc đáo của Hồ Chí Minh ngay từ khi Người đến phía Nam Trung Quốc bắt tay vào việc xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Việc tổ chức ra Mặt trận Việt Minh vào tháng 5 năm 1941 chính là sự tái sinh của mô hình tổ chức đó trên một tầm cao mới và với sứ mệnh mới. Nhờ đó, Việt Minh đã phát triển nhanh chóng và trở thành lực lượng cách mạng mạnh nhất ở Việt Nam và cuối cùng đã giành được chính quyền. Trong phần tiếp theo, tác giả phân tích và làm rõ một số đặc điểm trong hình thái phát triển lực lượng của Việt Minh ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, chỉ ra sự khác biệt có tính chất vùng miền trong sự phát triển của Việt Minh ở hai giai đoạn trước và sau ngày 9 tháng 3 năm 1945. Chính những đặc điểm này quy định sự khác nhau trong hình thái giành chính quyền của Việt Minh ở ba kỳ trong cuộc Cách mạng tháng Tám 1945.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57035
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1705-1-3298-1-10-20160829.pdf
  • Description : 
  • Size : 183.31 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.