Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57039
Title: Kinh nghiệm quốc tế chính sách bảo trợ xã hội đối với trẻ tự kỉ và gia đình ở một số nước trên thế giới
Authors: Đào, Thị Bích Thủy
Keywords: Chính sách bảo trợ xã hội;Gia đình
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Đào, T. B. T. (2016). Kinh nghiệm quốc tế chính sách bảo trợ xã hội đối với trẻ tự kỉ và gia đình ở một số nước trên thế giới. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục, 32, 2, 59-67.
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục
Abstract: Tự kỉ được mô tả lần đầu vào năm 1943 bởi Leo Kanner, đến nay tự kỉ đã trở thành một khái niệm được biết đến rộng rãi trong xã hội. Mặc dù, nhiều nước chưa có số liệu chính xác về mức độ ph ổbiến của tự kỉ, song hầu hết các ý kiến đều đồng tình rằng tự kỉ ngày càng được phát hiện nhiều ở trẻ em. Chính vì mức độ phổ biến của tự kỉ và mức chi phí cao đối với các gia đình có trẻ tự kỉ, trong nhiều thập kỉ qua, các quốc gia trên thế giới đã chú trọng xây dựng và phát triển các bộ luật, chính sách, chương trình, hội đoàn hỗ trợ cho các gia đình và trẻ tự kỉ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày kinh nghiệm về chính sách bảo trợ xã hội đối với gia đình và trẻ tự kỉ ở Trung Quốc, Hoa Kì và một số nước trên thế giới. Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề từ tự kỉ. Để giải quyết các vấn đề này, chúng ta có thể tham khảo các chính sách dựa trên các nguyên lí nền tảng của các nước tiên tiến và điều chỉnh phù hợp với điều kiện hiện tại của Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57039
Language: vi
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1672-1-3236-1-10-20160823 (1).pdf
  • Description : 
  • Size : 173.87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.