Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57041
Title: Sinh viên Việt Nam cần chuẩn bị để du học tại các trường đại học dạy bằng tiếng Anh ở nước ngoài như thế nào?
Authors: Tô, Thị Thu Hương
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Tô, Thị Thu Hương. (2010). Sinh viên Việt Nam cần chuẩn bị để du học tại các trường đại học dạy bằng tiếng Anh ở nước ngoài như thế nào?. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học xã hội và nhân văn, 26, 230-237.
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Abstract: Bài viết nêu một số vấn đề liên quan tới những khó khăn của sinh viên Việt Nam khi du học được phát hiện trong nghiên cứu về giá trị tiên đoán của bộ đề thi tiếng Anh IELTS với các sinh viên Việt Nam học tại các trường đại học dạy bằng tiếng Anh tại Australia từ năm 1996 đến 2000. Nội dung bài viết gồm hai phần: 1. Những khó khăn của sinh viên Việt Nam khi du học tại các trường dạy bằng tiếng Anh. 2. Một số đề xuất.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57041
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1708-1-3304-1-10-20160829.pdf
  • Description : 
  • Size : 148.66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.