Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57045
Title: Đánh giá theo định hướng năng lực
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn
Keywords: Kiến thức;Kĩ năng;Năng lực;Đường hướng phát triển năng lực;Đánh giá theo định hướng năng lực
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Q. T. (2016). Đánh giá theo định hướng năng lực. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục, 32, 2, 68-82.
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục
Abstract: Ngày nay, hơn bao giờ hết, các hệ thống giáo dục đang đứng trước các thách thức to lớn. Môi trường học tập của thế kỉ 21 cần đổi mới định hướng vì nó phải dựa trên công nghệ, có tính mở và linh hoạt. Khoảng cách giữa lí thuyết và thực hành ngày một tăng và nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo phải đào tạo những người thực hành năng động. Cùng với đường hướng hành động, đường hướng phát triển năng lực ra đời đã cho phép giáo dục thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi cố gắng phân tích và làm sáng tỏ một số khái niệm quan trọng liên quan đến đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Đặc biệt, chúng tôi cố gắng trả lời hai câu hỏi sau đây: “Vì sao phải dạy, học và đánh giá theo đường hướng phát triển năng lực?” và “Đánh giá theo định hướng năng lực là đánh giá cái gì và đánh giá như thế nào?”
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57045
Language: vi
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1673-1-3238-1-10-20160823.pdf
  • Description : 
  • Size : 254.39 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.