Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57063
Title: Giáo trình thanh toán quốc tế
Authors: Hà, Văn Hội
Keywords: Thanh toán quốc tế;Chứng từ;Ngân hàng;Giáo trình
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Thanh toán quốc tế là một trong những khâu quan trọng và có ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng của hoạt động xuất nhập khẩu. Tìm hiểu các phương thức thanh toán quốc tế hiện nay đang được áp dụng trên thế giới là nhu cầu cấp thiết cho các công ty xuất nhập khẩu. Qua đó giúp các doanh nghiệp lựa chọn được phương thức thanh toán khả thi. Ngoài ra, các nguồn thu và chi của hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu là các ngoại tệ, nhưng giá cả ngoại tệ thì thường xuyên biến động, vì vậy làm thế nào để hạn chế rủi ro hối đoái cũng là những trọng tâm của môn học này. Chính những lý do trên, môn học Thanh toán quốc tế đã được đưa vào giảng dạy cho sinh viên khối kinh tế - quản trị kinh doanh – ngoại thương – ngân hàng…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57063
Language: vi
Format Extent: 643 p.
Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00030002247.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.