Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57078
Title: Đánh giá chất lượng đất khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Authors: Phạm, Ngọc Hồ
Nguyễn, Xuân Hải
Phạm, Thị Thu Hà
Trần, Ngọc Diệp
Keywords: Chỉ số đơn lẻ và tổng hợp;Khai thác vật liệu xây dựng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số1S (2016);
Abstract: Bài báo trình bày áp dụng chỉ số tổng hợp sử dụng chỉ số chất lượng đất tương đối RSQI để đánh giá chất lượng đất khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) dựa trên số liệu quan trắc và phân tích đất trong tháng 4/2016 tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Kết quả chỉ số RSQI tính theo QCVN 03:2008/BTNMT và tiêu chuẩn chuyên ngành của các chuyên gia ViệtNam đề xuất cho thấy: chất lượng đất tại 4 khu vực (khai trường, sản xuất, kho bãi, sinh thái dân cư) đã bị suy thoái từ mức mạnh đến rất mạnh. Những kết quả này là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc cần tiến hành cải tạo đất thích hợp để trồng rừng hoặc trồng cây lương thực ngắn ngày và cây ăn quả trong quá trình phục hồi môi trường sau khi khai thác mỏ kết thúc
Description: tr. 155-163
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57078
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đánh giá chất lượng đất khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.pdf
  • Description : 
  • Size : 191.6 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.