Dự báo biến động đáy sông, đường bờ khi nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa biển Phan Rí

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57088Dự báo biến động đáy sông, đường bờ khi nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa biển Phan Rí

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57088