Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57088
Title: Dự báo biến động đáy sông, đường bờ khi nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa biển Phan Rí
Authors: Ngô, Trà Mai
Keywords: Đáy biển;bờ biển;mô hình thủy động lực học;mô hình khuếch tán
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol 32, No 3 (2016);
Abstract: Luồng tàu thuyền khu vực cửa sông và khu vực nước trước bến cửa biển Phan Rí dễ bị bồi lấp gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào và neo đậu tránh trú bão, nhất là tàu thuyền công suất lớn. Bài báo sử dụng mô hình thủy động lực và vận chuyển bùn cát để tính toán dự báo sự biến động đáy sông, đường bờ của quá trình nạo vét, thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa biển Phan Rí với 29 mặt cắt trên phạm vi dài khoảng 1.800m từ cửa biển ngược về phía thượng lưu sông Lũy. Cao độ nạo vét từ -1,5 đến – 4,1m để đáp ứng nhu cầu cho tàu thuyền công suất 300CV neo đậu tránh trú bão. Kết quả chỉ ra: khoảng cách từ tim luồng chạy tàu đến 2 bên bờ kè khoảng 30-40m là khu vực bồi lắng thường xuyên, cách tim luồng vào bờ khoảng từ 50-200m dòng vận chuyển bùn cát và quá trình bồi hầu như không còn tác động; lượng bùn cát vận chuyển vào mùa gió Tây Nam là 13.941m3 chiếm khoảng 60% tổng lượng bồi xói/ năm, mùa gió Đông Bắc bồi 9.297m3; thời gian cần thiết để phục hồi bãi và sườn bờ ngầm là khoảng 34,4 ngày cho gió mùa Đông Bắc và khoảng 49,3 cho gió mùa Tây Nam; lượng bùn cát được bồi sau hai năm là 46.476m3; sau 5 năm nạo vét mới phải tiến hành duy tu tuyến luồng.
Description: tr. 49-58
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57088
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dự báo biến động đáy sông, đường bờ khi nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa biển Phan Rí.pdf
  • Description : 
  • Size : 872.37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.