Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57099
Title: Nội dung và ý nghĩa cơ bản của ba pháp ấn
Authors: Pháp Vương Tử
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Triết lý Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Trình bày những nội dung và ý nghĩa cơ bản của ba pháp ấn của Phật giáo đó là ba ấn: Vô thường, Khổ, Vô ngã...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/2004; 4 tr. ; TNS10310
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57099
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10310.pdf
  • Description : 
  • Size : 16.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.