Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57108
Title: "Nguyệt đường tự" dấu tích còn lại
Authors: Nguyễn, Văn Chiến
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Di tích Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày về nguồn gốc lịch sử của hai tháp "Phương Trượng tháp" và "Tịnh Mãn Tháp" của chùa "Nguyệt đường". Đây là ngôi chùa từng được biết đến như một thắng tích trong lịch sử trên đất Phố Hiến...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/2004; 2 tr. ; TNS10319
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57108
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10319.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.