Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57122
Title: Công ty nắm vốn - hình thức để ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm theo Luật Hoa Kỳ
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Công ty nắm vốn;Ngân hàng đầu tư;Bảo hiểm;Luật Hoa Kỳ
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 23;Số 2
Abstract: Bài viết khảo cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn hình thành công ty nắm vốn trong lĩnh vực tài chính - công ty đầu tư tài chính ở Hoa kỳ. Mô hình công ty này cho phép định chế tài chính là ngân hàng khả năng sử dụng khả năng tài chính của chủ sở hữu để tham gia hoạt động tài chính đa dạng trong lĩnh vực bảo hiểm và chứng khoán thông qua hình thức thành lập công ty đầu tư tài chính theo Luật Gram - Leach- Billcy. Công ty đầu tư tài chính được trao quyền tự chủ trong quyết định đẩu tư, công ty đầu tư ngân hàng có thể chuyển đối sang hình thức công ty đầu tư tài chính để tham gia kinh doanh bảo hiểm . Để chuyển sang hình thức công ty đầu tư tài chính, các công ty con của nó phải đạt những tiêu chuẩn về tài chính nhất định. Khi công ty đầu tư tài chính sở hữu công ty bảo hiểm , thì công ty bảo hiểm ngoài sự chi phối của công ty đầu tư tài chính, còn chịu sự giám sát của Cục bảo hiểm của tiểu bang. Điểm mà Việt Nam có thể tham khảo là Luật hóa quyền tham gia đầu tư trong lĩnh vực tài chính của ngân hàng thương mại, và xây dựng cơ chế kiểm soát đầu tư vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ngân hàng
Description: tr. 81-87
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57122
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2107-1-4098-1-10-20161109.pdf
  • Description : 
  • Size : 830.82 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.