Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57135
Title: Về khái niệm miễn trách nhiệm hình sự
Authors: Trịnh, Tiến Việt
Keywords: Miễn trách nhiệm hình sự
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 23;Số 2
Abstract: Miễn trách nhiệm hình sự là một chế định nhân đạo của Luật hình sự Việt Nam, có liên hệ chặt chẽ và cùng cơ sở với trách nhiệm hình sự. Qua việc nghiên cứu chế định trách nhiệm hình sự và chế định miễn trách nhiệm hình sự, tác giả đã phân tích và làm rõ khái niệm và các đặc điểm cơ bản của miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999.
Description: tr. 103-114
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57135
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2110-1-4104-1-10-20161109.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.