Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57151
Title: Hợp tác và cạnh tranh trong kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai
Keywords: Hợp tác;Cạnh tranh;Kinh doanh;Doanh nghiệp;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 23;Số 1
Abstract: Đặc điểm của thị trường hiện đại là cạnh tranh mang tính tòan cầu và ngày càng khốc liệt, cạnh tranh về giá đã nhường bước cho cạnh tranh về chất lượng và tốc độ, khách hàng ngày càng trở nên khó tính hơn, đòi hỏi cao hơn và được chiều chuộng hơn thông qua cạnh tranh. Trong điều kiện này, lợi thế của SMEs là: (1) gần gũi với khách hàng; (2) nhanh chóng phản ứng nhanh với những nhu cầu của khách hàng; (3) luôn có sự hỗ trợ của nhà nước do vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế, và xã hội. Vì vậy, SMEs cần biến những lợi thế này thành sức mạnh cạnh tranh của mình.
Description: tr. 24-33
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57151
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2098-1-4080-1-10-20161109.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.