Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57152
Title: Tích hợp bộ mô hình dự báo thủy văn lưu vực sông Trà Khúc
Authors: Bùi, Văn Chanh
Trần, Ngọc Anh
Keywords: Marine;Trà Khúc;tích hợp bộ mô hình;tỉnh Quảng Ngãi
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol 32, No 3S (2016);
Abstract: Dòng chảy trên lưu vực sông là một quá trình liên tục từ khi mưa rơi đến khi nhập vào đại dương. Quá trình phức tạp của dòng chảy trên lưu vực được mô phỏng bằng các mô hình toán phục vụ tính toán tài nguyên nước, dự báo thủy văn. Tuy nhiên một mô hình chưa mô phỏng được tất cả các quá trình dòng chảy trên lưu vực sông. Do đó để mô phỏng được nhiều hơn quá trình dòng chảy trên lưu vực sông từ đó dự báo được chi tiết hơn, độ chính xác cao hơn cần phải tích hợp các mô hình toán. Trà Khúc là con sông lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi, diễn biến thủy văn rất phức tạp. Việc nghiên cứu tích hợp các mô hình để mô phỏng tốt hơn quá trình dòng chảy trên lưu vực nhằm nâng cao chất lượng dự báo là rất cần thiết. Trong nghiên cứu này đã tích hợp mô hình mưa - dòng chảy thông số phân bố Marine, mô hình thủy lực Mike 11 và công cụ tính triều trong Mike 21 để dự báo mực nước tại trạm thủy văn Sơn Giang và Trà Khúc. Kết quả nghiên cứu dự báo thử của cuối tháng 11 năm 2013 cho kết quả tốt, là cơ sở nâng cao chất lượng dự báo thủy văn cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi.
Description: tr. 20-25
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57152
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tích hợp bộ mô hình dự báo thủy văn lưu vực sông Trà Khúc.pdf
  • Description : 
  • Size : 355.21 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.