Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57153
Title: Bước đầu nghiên cứu xử lý lõi ngô làm cơ chất nuôi trồng nấm sò trắng (Pleurotus florida)
Authors: Lưu, Minh Loan
Mạch, Phương Thảo
Keywords: Lõi ngô;Xử lý lõi ngô;Trồng nấm;Nấm sò
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số1S (2016);
Abstract: Ngô là cây lương thực quan trọng được trồng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau. Trong khi hạt ngô là phần có giá trị được con người thu hái, thân, lá được sử dụng làm thức ăn gia súc, thì lõi ngô bị thải bỏ ra ngoài môi trường gây ô nhiễm mà chưa được tận dụng hợp lý gây lãng phí tài nguyên. Đề tài này tiến hành sử dụng lõi ngô làm cơ chất nuôi trồng nấm sò trắng. Trong nghiên cứu đã khảo sát sự sinh trưởng của hệ sợi, sự hình thành quả thể của nấm sò trên 2 loại cơ chất là lõi ngô nghiền mịn và lõi ngô băm nhỏ. Kết quả cho thấy lõi ngô nghiền mịn với tỷ lệ phối trộn dinh dưỡng 2% (cám gạo) là công thức tối ưu cho sự sinh trưởng và phát triển của nấm sò. Trong khi đó lõi ngô băm nhỏ vẫn cho năng suất nhưng kết quả kém hơn. Sau khi thu hoạch nấm phần cơ chất sẽ bị thải bỏ, các chỉ tiêu lý hóa học của bã thải sau trồng nấm đã được nghiên cứu phân tích, kết quả cho thấy bã thải đáp ứng được các điều kiện tiêu chuẩn để ủ phân compost. Việc trồng nấm trên cơ chất lõi ngô vừa làm giảm một lượng lớn chất thải ra môi trường, vừa giúp người dân tăng thêm thu nhập xóa đói giảm nghèo.
Description: tr. 254-259
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57153
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bước đầu nghiên cứu xử lý lõi ngô làm cơ chất nuôi trồng nấm sò trắng (Pleurotus florida).pdf
  • Description : 
  • Size : 133.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.