Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57171
Title: Ứng dụng đệm lót sinh học trong cải thiện một số chỉ tiêu môi trường khu chăn nuôi gia cầm tại hai xã tỉnh Hà Nam
Authors: Trần, Hồng Nhung
Nguyễn, Kiều Băng Tâm
Keywords: Đệm lót sinh học;gia cầm;chất thải rắn;chất lượng không khí.
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số1S (2016);
Abstract: Vấn đề ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi đang ngày một nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm môi trường không khí. Một trong các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường chuồng trại là mô hình đệm lót sinh học. Nguyên liệu để làm đệm lót sinh học là các phế phụ phẩm nông nghiệp như rơm, rạ, trấu hoặc phôi bào, mùn cưa...có bổ sung chế phẩm vi sinh bao gồm những vi sinh vật có ích góp phần phân giải chất hữu cơ từ chất thải chăn nuôi, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy tại khu chăn nuôi gia cầm tại hai xã của tỉnh Hà Nam, số lượng vi sinh vật gây bệnh như Coliform và Salmonella trong chất thải rắn của gia cầm rất cao, các chất khí độc hại gây mùi khó chịu như NH3, H2S đều vượt ngưỡng từ 3 đến 5 lần. Sau khi ứng dụng đệm lót sinh học tại địa bàn nghiên cứu, số lượng Coliform và Salmonella tuy vẫn còn tồn tại nhưng đã giảm đáng kể, nồng độ NH3, H2S, CO2 đều nằm ở mức cho phép theo tiêu chuẩn QCVN 01-15/2015/BNNPTNT.
Description: tr. 296-300
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57171
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ứng dụng đệm lót sinh học trong cải thiện một số chỉ tiêu môi trường khu chăn nuôi gia cầm tại hai xã tỉnh Hà Nam.pdf
  • Description : 
  • Size : 117.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.