Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57176
Title: Chế tạo và ứng dụng tinh bột phốt phát làm chất kết dính trong sản xuất sắt xốp
Authors: Trần, Văn Quy
Nguyễn, Xuân Huân
Hoàng, Đức Thắng
Đinh, Tạ Tuấn Linh
Đào, Quốc Hùng
Nguyễn Văn Thanh
Ngô, Anh Dũng
Nguyễn, Mạnh Khải
Keywords: Sắt xốp;Tinh bột phốt phát;chất kết dính.
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số1S (2016);
Abstract: Tinh bột là một trong những nguyên liệu quan trọng đối với lĩnh vực thực phẩm và các ngành công nghiệp khác. Các tinh bột biến tính với các thành phần khác nhau có thể sẽ cho tính kết dính tốt hơn tinh bột tự nhiên. Phốt phát hóa tinh bột sẽ cải thiện khả năng gel hóa, tạo hồ tốt hơn so với tinh bột. Sản phẩm của quá trình này được nghiên cứu ứng dụng làm chất kết dính trong sản xuất sắt xốp. Kết quả cho thấy, khi sử dụng chất kết dính chế tạo được với hàm lượng 5% theo khối lượng (SI5), có khả năng kết dính tốt, khả năng tạo hình sản phẩm dễ dàng, quá trình làm khô không làm vỡ viên, hàm lượng hữu cơ trong sản phẩm đã được nhiệt phân hoàn toàn trong quá trình nung nhiệt ở 1000oC và chất lượng sản phẩm tương đương so với chất kết dính nhập ngoại.
Description: tr. 309-314
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57176
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Chế tạo và ứng dụng tinh bột phốt phát làm chất kết dính trong sản xuất sắt xốp.pdf
  • Description : 
  • Size : 135.21 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.