Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57191
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại đến một số tính chất đất cát trồng cây khoai lang
Authors: Lê, Văn Thiện
Ngô, Thị Tường Châu
Trần, Thị Thu Trang
Nguyễn, Thị Ánh Ngọc
Keywords: Tro bay;nhiệt điện Phả Lại;đất cát ven biển;Lệ Thủy;Quảng Bình
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số1S (2016);
Abstract: Bài báo tập trung nghiên cứu một số tính chất tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại và ảnh hưởng của chúng đến đất cát thí nghiệm trồng cây khoai lang sau 12 tuần. Kết quả cho thấy, tro bay có thành phần khoáng chủ yếu là Quarts (SiO2) với 40,42% và Mullite (Al6Si2O13) với 16,13%, cấu trúc hình cầu với kích thước hạt 1-8 µm là dạng cấp hạt phù sa, chứa nhiều các nguyên tố như Si, Al, K, Fe, Mg, Ca, Ti, trong đó Si có hàm lượng cao nhất là 239.005,7 ppm; Al là 114.238,6 ppm; K là 35.327,7 ppm; Fe là 31.119,2 ppm; Mg là 6.414,6 ppm; Ca là 5.1529 ppm và Ti là 4.2857 ppm. Ngoài chứa hàm lượng cao các nguyên tố dinh dưỡng K, Mg, Ca, tro bay còn chứa các nguyên tố dinh dưỡng trung lượng như S và các nguyên tố vi lượng khác như Fe, Cr, Zn, Cu, Mn, Ni với hàm lượng khá cao nên rất có tiềm năng để tái sử dụng cải tạo đất nghèo dinh dưỡng. Sau 12 tuần bón, tro bay đã cải thiện đáng kể độ ẩm và độ chua đất cát thí nghiệm, làm pH đất tăng, tăng CEC và Ca2+ trao đổi của đất, tăng hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng phốtpho và kali dạng tổng số của đất, đặc biệt hàm lượng kali tổng số đất cát thí nghiệm bón tro bay tăng 3,3-12,6 lần và 3,1-11,4 lần so với đối chứng trên đất không trồng cây và trồng cây khoai lang tương ứng. Ngoài ra, khả năng cải thiện các tính chất đất cát thí nghiệm thường tỷ lệ thuận với lượng tro bay bón vào đất, tuy nhiên mức độ tăng không nhiều khi liều lượng bón tro bay lớn hơn 10% tro bay so với trọng lượng đất thí nghiệm.
Description: tr. 342-349
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57191
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại đến một số tính chất đất cát trồng cây khoai lang.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.