Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57196
Title: Nghiên cứu bước đầu chế tạo bộ Kit phát hiện nhanh E.coli trong nước thải sinh hoạt
Authors: Nguyễn, Thị Tâm Thư
Trần, Thị Thanh Quỳnh
Trần, Thị Huyền Nga
Nguyễn, Tuấn Anh
Phạm, Kiên Cường
Keywords: Nước sinh hoạt;ô nhiễm;Kit;Que thử;E. coli.
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số1S (2016);
Abstract: E. coli được xem là vi khuẩn chỉ thị cho sự ô nhiễm vi sinh vật trong nước và thực phẩm. Đã có nhiều phương pháp phát hiện E. coli trong nước và thực phẩm nhưng hầu hết các phương pháp đó đều cần các thiết bị đắt tiền, cần thực hiện trong phòng thí nghiệm. Do đó, việc tìm ra công cụ để phát hiện nhanh E. coli trong nước và thực phẩm là cần thiết. Công trình này đã nghiên cứu được môi trường tăng sinh cho vi khuẩn E. coli đảm bảo đạt tới giới hạn phát hiện bằng que thử trong 8 giờ từ nồng độ ban đầu dưới 20 CFU/ml. Que thử tạo được có độ đặc hiệu đạt trên 90% và ngưỡng phát hiện là 106 CFU/ml. Kết quả này là cơ sở để chế tạo bộ kit phát hiện nhanh E. coli trong nguồn nước sinh hoạt ngay ở điều kiện hiện trường. Bộ kit này dễ dàng được sử dụng cho người dân và bộ đội khi gặp điều kiện bất lợi như sóng, gió, thủy triều hay lũ lụt.
Description: tr. 357-362
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57196
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghiên cứu bước đầu chế tạo bộ Kit phát hiện nhanh E.coli trong nước thải sinh hoạt.pdf
  • Description : 
  • Size : 321.11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.