Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57215
Title: Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loại giá thể để sản xuất rau mầm củ cải trắng an toàn, chất lượng cao theo quy mô hộ gia đình
Authors: Nguyễn, Ngân Hà
Nguyễn, Thị Nhung
Nguyễn, Thúy Nga
Keywords: Giá thể;Rau mầm củ cải trắng;nitrat;kim loại nặng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số1S (2016);
Abstract: Tiến hành thử nghiệm khả năng sử dụng một số loại giá thể khác nhau (TT, TH, XD, FT, HH) để trồng rau mầm củ cải trắng an toàn và chất lượng cao theo quy mô hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, rau mầm củ cải trắng trồng trên giá thể mụn xơ dừa XD có tỉ lệ nảy mầm lớn nhất (99%), hàm lượng chất khô 5,51%, hàm lượng nước 94,49%, cho năng suất cao nhất (242,54 g/rổ), chất lượng rau tốt, an toàn nhất với hàm lượng vitamin C cao (37,84%), hàm lượng protein thô cao (34,06%), hàm lượng nitrat, Pb, Cd trong rau không vượt quá giới hạn cho phép, rau không bị nhiễm E.coli, Coliforms, nằm trong ngưỡng an toàn theo 99/2008/QĐ-BNN. Giá thể trấu hun TH tuy chỉ cho năng suất rau đứng thứ hai, hàm lượng vitamin C, protein thô không cao nhưng rau thu hoạch vẫn đảm bảo độ an toàn như trong trường hợp sử dụng giá thể XD. Khuyến cáo nên dùng giá thể XD để sản xuất rau mầm củ cải trắng. Ngoài ra cũng có thể sử dụng giá thể TH để trồng rau mầm sạch theo quy mô hộ gia đình.
Description: tr. 413-418
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57215
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loại giá thể để sản xuất rau mầm củ cải trắng an toàn, chất lượng cao theo quy mô hộ gia đình.pdf
  • Description : 
  • Size : 125.49 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.