Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57226
Title: Giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam hiện nay
Authors: Ngô, Huy Cương
Keywords: Giáo dục quyền con người;Hệ thống giáo dục Việt Nam;HIện nay
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 4
Abstract: Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, giáo dục nhân quyền là vấn đề thu hút sự quan tâm thường xuyên của cộng đồng quốc tế. Nhiều tổ chức quốc tế, trong đó đặc biệt là Liên hợp quốc và UNESCO, đã có những chương trình hành động lớn và rộng khắp trên thế giới về vấn đề này.
Description: tr. 14-22
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57226
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3023-1-6628-1-10-20170111.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.