Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57231
Title: Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư Luật Chứng khoán
Authors: Lê, Thị Thu Thủy
Keywords: Bảo vệ quyền lợi;Đầu tư;Luật chứng khoán
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 4
Abstract: Ở bất kỳ một thị trường chứng khoán nào, bảo vệ nhà đầu tư luôn được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng và cơ bản nhất của cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát triển thị trường chứng khoán ổn định, công bằng và bền vững. Sẽ không có một thị trường chứng khoán “mạnh khỏe” nếu như quyền và lợi ích hợp pháp của những nhà đầu tư- những người kiến tạo nên thị trường không được đảm bảo.
Description: tr. 32-41
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57231
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3026-1-6629-1-10-20170111.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.