Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57254
Title: Hình phạt tịch thu tài sản trong Luật hình sự Việt Nam
Authors: Trịnh, Quốc Toản
Keywords: Hình phạt;Tịch thu tài sản;Luật hình sự Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 3
Abstract: "Tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án sung quỹ Nhà nước. Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng trong trường hợp do Bộ luật này quy định.Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để cho người bị kết án và gia đình họ có điều kiện sinh sống.”
Description: tr. 30-46
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57254
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2718-1-6624-1-10-20170111.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.