Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57267
Title: Một số phép suy luận cơ bản trong Lôgíc học Phật giáo
Authors: Phạm, Quỳnh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Lôgíc học Phật giáo;Phép suy luận
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Suy luận là một trong những nội dung chính của Lôgíc học Phật giáo. Các phép suy luận trong Lôgíc học Phật giáo là sự kế thừa và phát triển phép suy luận trong Lôgíc học Ấn Độ cổ đại. Các phép suy luận trong Lôgíc học Phật giáo có kết cấu hình thức khá đặc biệt, đó là sự thống nhất giữa quy nạp và diễn dịch. Bài viết giới thiệu một số phép suy luận cơ bản của Lôgíc học Phật giáo
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 4/2004; 12 tr. ; TNS10325
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57267
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10325.pdf
  • Description : 
  • Size : 46.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.