Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57268
Title: Vị trí của tư tưởng đạo đức Phật giáo trong hệ tư tưởng đạo Phật
Authors: Tạ, Chí Hồng
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo;Đạo đức Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Xét ở góc độ nhận thức và thực hành giáo lý theo tinh thần Phật giáo, thì đạo đức là cái nền để con người nói riêng và chúng sinh nói chung làm phẩm phương tiện tiến tu trên con đường giải thoát. Đạo đức cũng là cái nền để giữ gìn, phát triển Phật pháp. Đó là vị trí và vai trò quan trọng không thể thiếu của đạo đức Phật giáo trong hệ tư tưởng đạo Phật
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 4/2004; 5 tr. ; TNS10326
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57268
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10326.pdf
  • Description : 
  • Size : 18.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.