Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57273
Title: Nên thực hành chính nghĩa trong cuộc sống
Authors: Trần, Đức Công
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết luận giải về lý do mà chúng ta phải thận trọng trong lời nói và thường xuyên dùng chính nghĩa trong cuộc sống theo tư tưởng Phật giáo
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 4/2004; 5 tr. ; TNS10331
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57273
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10331.pdf
  • Description : 
  • Size : 19.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.