Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57285
Title: Một số vấn đề về tài sản bảo đảm tiền vay tại tổ chức tín dụng
Authors: Lê, Thị Thu Thủy
Keywords: Tài sản;Bảo đảm tiền vay;Tổ chức tín dụng
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 2
Abstract: Từ khi ra đời cho đến nay, đã có rất nhiều văn bản pháp luật đề cập đến hoạt động bảo đảm tiền vay, bởi vì đây là vấn đề có tính nhạy cảm và biến động cao tác động tới sự phát triển ổn định và an toàn của cả hệ thống ngân hàng tài chính. Trong thời gian đầu các quy định về bảo đảm tiền vay còn rất nhiều bất cập như coi tài sản bảo đảm là điều kiện tiên quyết để cấp tín dụng, có sự phân biệt giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh…Sau một thời gian áp dụng, Nhà nước, tổ chức tín dụng và khách hàng vay đã thấy được điểm còn hạn chế, do đó hàng loạt những quy định mới ra đời, bổ sung và thay thế các quy định cũ tạo ra một hành lang pháp lý bảo đảm tiền vay khá chặt chẽ, chi tiết và hợp lý hơn để thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế.
Description: tr. 22-30
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57285
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2708-1-6616-1-10-20170110.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.