Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57286
Title: Về áp dụng pháp luật tương tư
Authors: Chu, Thị Trang Vân
Keywords: Pháp luật;Tương tự
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 2
Abstract: Áp dụng pháp luật tương tự là hoạt động giải quyết các vụ việc thực tế cụ thể của các chủ thể có thẩm quyền áp dụng pháp luật khi trong hệ thống pháp luật không có quy phạm pháp luật nào trực tiếp điều chỉnh vụ việc đó.
Description: tr. 31-38
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57286
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2709-1-6617-1-10-20170110.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.