Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57288
Title: Về trường hợp miễn trách nhiệm hình sự cho người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
Authors: Trịnh, Tiến Việt
Keywords: Miễn trách nhiệm hình sự;Chấm dứt việc phạm tội
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 2
Abstract: Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là một chế định được quy định tại Điều 16 BLHS (BLHS năm 1985, Điều 19 BLHS năm 1999 – BBT) với nội dung : “Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gi ngăn cản. Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm. Nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố của một tội khác thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này”.
Description: tr. 46-52
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57288
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2711-1-6619-1-10-20170110.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.