Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57292
Title: Phạt tiền với tính chất là hình phạt bổ sung trong luật hình sự nước ta và những kiến nghị hoàn thiện
Authors: Trịnh, Quốc Toản
Keywords: Phạt tiền;Hình phạt bổ sung;Luật hình sự
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 1
Abstract: Hệ thống hình phạt trong Bộ luật Hình sự Việt Nam (được quy định từ Điều 28 đến Điều 40) gồm 7 hình phạt chính và 7 hình phạt bổ sung. 7 hình phạt chính là: Cảnh cáo; phạt tiền; cải tạo không giam giữ; trục xuất; tù có thời hạn; tù chung thân và tử hình. 7 hình phạt bổ sung là: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; cấm cư trú; quản chế; tước một số quyền công dân; tịch thu tài sản; phạt tiền; trục xuất. Trong đó, có 2 hình phạt có thể là hình phạt chính, có thể là hình phạt bổ sung là phạt tiền và trục xuất.
Description: tr. 8-22
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57292
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2699-1-6606-1-10-20170110.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.