Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57293
Title: Người Mường ở Thanh Hóa và mối quan hệ Việt - Mường
Authors: Mai Thị Hồng Hải
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 127-135;
Abstract: Người Mường ở Việt Nam có dân cư tập trung nhiều nhất ở ba tỉnh: Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La. TRong các địa phương trên, các nhà nghiên cứ về văn hoa Mường có một số ý kiến cho rằng vùng Mường Hòa Bình là Mường gốc. Bài viết trình bày hai vấn đề về nguồn gốc của người Mường ở Thanh Hóa và một só biểu hiện của mối giao thoa văn hóa Việt Mường nơi đây...
Description: Tr. 127-135
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57293
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1930-1-3754-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.