Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57295
Title: Phương thức chiếu vật mơ hồ hàm ẩn trong phát ngôn tiếng Việt
Authors: Huỳnh Công Hiển Article Sidebar PDF
Keywords: hàm ẩm, ý nghĩa hàm ẩn
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 136-146;
Abstract: Trong phạm vi của cấp độ phát ngôn, chúng tôi gọi yểu tố tạo ý nghĩa hàm ần là cơ sở chứa đựng tiềm năng sàn sinh ý nghĩa hàm ẩn, phương thức tạo ỷ nghĩa hàm ẩn là con đường, là phạm trù nội dung được sử dụng để tạo ý nghĩa hàm ẩn dựa trẽn một yếu tố tạo ý nghĩa hàm ẳn, thú pháp tạo ỷ n ghĩa hàm ấn là cách thức cụ thể được sử dụng để tạo ra một ý nghĩa hàm ẩn trong phạm vi của một phương thức tạo ý nghía hàm ẩn....
Description: tr. 136-146
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57295
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1931-1-3756-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.