Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57306
Title: Một số vấn đề đổi mới giảng dạy và học tập dưới giác độ của Kinh tế học lao động
Authors: Tạ, Đức Khánh
Keywords: Đổi mới giảng dạy;Giác độ;Kinh tế học lao động
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 1
Abstract: Đổi mới công tác giảng dạy và học tập trong Đại học Quốc gia Hà Nội là một quá trình đòi hỏi việc đổi mới của cả một tập thể, hơn nữa của cả một hệ thống. Hệ thống này bao gồm cả giảng viên, sinh viên, các nhân viên và các cấp lãnh đạo cùng những cơ chế và định chế vốn rất quen thuộc với chúng ta từ trước đến nay.
Description: tr. 54-59
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57306
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2704-1-6612-1-10-20170110.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.