Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57320
Title: Bia và và văn bia chùa Việt Nam
Authors: PGS. Chu, Quang Trứ
Keywords: Bia Đá
Issue Date: 1997
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Văn bia chùa với những vấn đề xã hội
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học 1997 ;6tr. ; TNS10912
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57320
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10912.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.