Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57338
Title: Đổi mới phương thức tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Cấn Thị Thanh Hương, Vương Thị Phương Thảo
Keywords: tô chức kiêm tra đánh giá ,kết quả học tập của sinh viên ,
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 26-32;
Abstract: Các tác giả đề xuất xây dựng một phương thức tồ chức kiểm tra đánh giá mới ở ĐHQGHN qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1: Thực hiện phân công công việc hợp lý giữa các bộ phận trong mỗi đơn vị đào tạo (phòng Đào tạo và khoa thuộc trường), đổng thời có sự phối hợp tổ chức giữa các đơn vj để tạo thuận lợi cho sinh viên và bộ phận quản lý. Giai đoạn 2: ĐHQGHN chi đạo xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ngân hàng đề thi để tồ họp đề thi bằng phần mềm đảm bảo tính khách quan, công băng trong khâu ra đề thi. Giai đoạn 3: ĐHQGHN và các đơn vj thành lập Trung tâm khảo thí và ở giai đoạn này trung tâm đảm nhiệm tổ chức thi đối với nhùng môn học thuộc khôi kiến thức chung. Giai đoạn 4: Trung tâm Khảo thí của các đơn vị đảm nhiệm hầu hết các công việc thuộc về KTĐG và các trung tâm giữ vai trò là bộ phận chức năng quản lý công tác KTĐG của đơn vj. Ưu điểm cùa phương thức này là chuyên môn hoá công tác KTĐG đáp ứng mô hình đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN và sự linh hoạt, mềm dẻo của phương thức đào tạo theo tín chi.
Description: tr. 26-32
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57338
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1918-1-3730-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 988.15 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.